Privacybeleid

Liefstijl respecteert jouw privacy en neemt de bescherming van jouw gegevens serieus door passende maatregelen te nemen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Jouw persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen bedoeld voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Gegevens die worden verzameld

De gegevens worden door jou zelf aangeleverd bij Liefstijl.

-Voor- en achternaam
-Geslacht
-Geboortedatum
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-Emailadres
-Bedrijfsnaam
-Gegevens m.b.t. de gezondheid en leefstijl

Je gegevens worden verwerkt m.b.t. de volgende doelen

-Het verlenen van de diensten, de coaching, door Liefstijl
-Het opnemen van contact indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
-Het toesturen van informatie, een nieuwsbrief of leefstijlanalyse
-Het afhandelen van je betaling
-Het verwerken van persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, bijvoorbeeld voor de Belastingaangifte.

Hoe lang worden de gegevens bewaard

Je persoonlijke gegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.
De bewaartermijnen zijn:

-Vijf kalenderjaren voor dossiergegevens. Dit betreft geschreven voorbereidingen en aantekeningen naar aanleiding van het coaching traject.
-Zeven kalenderjaren voor de factuurgegevens i.v.m. de verplichting in deze van de Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Liefstijl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

Liefstijl gebruikt functionele en technische cookies. Deze worden gebruikt voor de werking van de site en jouw gebruiksgemak.

Een cookie is een klein bestandje dat door de website wordt meegestuurd en door jouw browser op het apparaat wordt geplaatst waarop je de website bezoekt. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar de website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Je kunt cookies altijd verwijderen via de instellingen van je browser.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Liefstijl.

Ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de gegevens van jou waarover we beschikken in een bestand naar jou of een organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdraging, verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je gegevens schriftelijk indienen. Het verzoek zal zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, in behandeling worden genomen.

Liefstijl zal altijd nagaan of het verzoek wel echt van jou afkomstig is, om misbruik te voorkomen en ter bescherming van je privacy.

Wijzigingen

Liefstijl behoudt het recht voor wijzigingen in dit Privacy Beleid aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.